Parkreglement

Middels dit documenten willen wij u (als gast) op de hoogte brengen van het reglement op Camping Liefrange. 

Uw reservering

 • De hoofdboeker dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Minimaal 1 persoon van minimaal 18 jaar oud dient tijdens het verblijf te allen tijde aanwezig te zijn. 
 • Bij aankomst bent u verplicht een geldig identiteitsbewijs of paspoort aan te tonen. Een rijbewijs volstaat hier niet aan. Wanneer u geen geldig identiteitsbewijs kan en/of wilt aantonen, behoudt Camping Liefrange het recht u te weigeren. U dient alsnog het volledige overeengekomen bedrag te voldoen, zonder recht op restitutie. 
 • Indien Camping Liefrange op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, behoudt Camping Liefrange het recht de gast toegang te ontzeggen.
 • Indien u verwacht na 18:00 uur te arriveren, dient u Camping Liefrange hierover op de hoogte te stellen, zodat de voor u gereserveerde accommodatie en/of kampeerplaats vrij wordt gehouden. Zonder berichtgeving van de gast, behoudt Camping Liefrange het recht de accommodatie en/of kampeerplaats aan een andere gast te verhuren en vervalt uw reservering. In dit geval heeft u geen recht op restitutie.
 • Latere aankomst en/of vertrek komt niet ten laste van Camping Liefrange, zonder recht op restitutie. 

Kampeerplaatsen

 • Aankomst vanaf 16:00 uur. 
 • Vertrek voor 12:00 uur.
 • Het is niet toegestaan om op een ander kampeerplaats nummer, noch elders op Camping Liefrange te overnachten, als door onze receptiemedewerkers aangewezen kampeerplaats nummer. 
 • Wij hanteren een verplichte opstelling van kampeerplaatsen, zoals op de plattegrond aangegeven. 
 • Per kampeerplaats is maximaal 1 caravan of tent toegestaan. 
 • Per kampeerplaats zijn er maximaal 6 personen toegestaan. 
 • Per kampeerplaats zijn er maximaal 2 honden toegestaan, mits aangelijnd, tegen een meerprijs per hond per nacht. 
 • Bij vertrek dient de kampeerplaats leeg, schoon en volledig opgeruimd te worden achtergelaten. 

Accommodaties

 • Aankomst vanaf 16:00 uur.
 • Vertrek voor 10:00 uur. 
 • Een borg van € 200,- per accommodatie is verplicht. 
 • Roken in de accommodatie is bij wet ten strengste verboden. Wanneer er wordt geconstateerd dat rook in de accommodatie is gekomen, behoudt Camping Liefrange het recht om de reinigingskosten ter waarde van € 500,- in rekening te brengen bij de gast. 
 • Per accommodatie zijn er maximaal 2 honden toegestaan, mits aangelijnd, tegen een meerprijs per hond per nacht. 
 • Huisdieren, met uitzondering van honden, zijn in de verhuuraccommodaties van Camping Liefrange niet toegestaan. 
 • Per accommodatie zijn het maximaal aantal personen toegestaan, zoals omschreven in de beschrijving van het type accommodatie. Bij overschrijving van het maximaal aantal personen worden treffende maatregelen genomen. 
 • Bij vertrek dient de accommodatie leeg, schoon en volledig opgeruimd te worden achtergelaten. 
 • Ook wanneer u een eindschoonmaak heeft toegevoegd aan uw reservering, dient u de accommodatie in nette toestand achter te laten. Dat betekend: 
  • Zet de meubels op dezelfde plaats terug, zoals u bij aankomst de accommodatie heeft ontvangen. 
  • Bedden moeten worden afgehaald. 
  • Beddengoed en/of handdoeken dienen te worden verzameld op de grond bij de voordeur. 
  • Afwas moet schoon en droog in de keukenkastjes zijn teruggezet. 
  • De accommodatie dient bezemschoon te worden opgeleverd. 
  • Sluit de ramen en doe de lichten uit. 
  • Afval moet zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalcontainers.
 • De eindschoonmaak is de grote schoonmaak van de gehele accommodatie. Heeft u een eindschoonmaak toegevoegd aan uw reservering, dan worden deze schoonmaakwerkzaamheden door onze medewerkers verricht. Wanneer u geen eindschoonmaak heeft toegevoegd aan uw reservering, dient u de volgende extra punten zelf schoon te maken:
  • Keuken: fornuis, kastdeuren, koelkast, vriezer, magnetron en andere apparaten. 
  • Meubels en gebruiksvoorwerpen: afnemen en drogen.
  • Toiletten: toiletpot, deur, wasbak en kraan.
  • Badkamer: toilet, douchekop, kranen, douchecabine, doucheput, wastafel en spiegel.
  • Deuren en ramen: afnemen en drogen. 
  • Vloeren: vegen en dweilen van alle ruimtes. 
  • Terras: vegen, meubilair afnemen, drogen en op dezelfde plaats terugzetten. 
 • Bij verlies van de accommodatiesleutel, dient een vergoeding ter waarde van € 100,- betaald te worden. 

Aansprakelijkheid

Camping Liefrange aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • diefstal, letsel, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het terrein;
 • gevolgen van weersinvloeden of andere vormen van overmacht;
 • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het terrein. Dit geeft geen recht op restitutie;
 • schadeclaims, voortvloeiend uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden,
 • mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen. 

Eco-camping

Camping Liefrange is een eco-camping. De hoofdboeker dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Minimaal 1 persoon van minimaal 18 jaar dient tijdens het verblijf te allen tijde aanwezig te zijn. Vrijgezellenfeesten, studentenverenigingen of andere partijen die niet aansluiten bij het concept van Camping Liefrange als eco-camping, wordt toegang tot het terrein ontzegt. 

Overige bepalingen

 • Auto’s mogen alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken geparkeerd worden. 
 • Elektrische- en plug-in hybride voertuigen mogen niet worden opgeladen via uw accommodatie en/of kampeerplaats. U kunt uw voertuig opladen bij het daarvoor bestemde oplaadpunt bij het Esso benzinestation. 
 • De maximumsnelheid voor voertuigen is op Camping Liefrange 10 km/u. 
 • Het is niet toegestaan om zonder reservering en/of aanmelding en/of toestemming van Camping Liefrange gebruik te maken van de voorzieningen op het terrein. 
 • Het maken van beeldmateriaal van overige gasten is ten strengste verboden. 
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in alleen toegestaan in en bij de accommodatie en/of kampeerplaats en in onze horecagelegenheden met bijbehorende terrassen. 
 • Het is verboden in het bezit te zijn van (soft) drugs. Het gebruik van (soft) drugs is verboden. 
 • Maximaal 2 honden zijn per accommodatie/kampeerplaats toegestaan. Honden zijn toegestaan tegen een meerprijs per hond per nacht. Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn. Uitwerpselen van honden dient u direct op te ruimen. Hondenpoepzakjes zijn gratis te verkrijgen in de receptie van Camping Liefrange. 
 • Huisdieren, met uitzondering van honden, zijn in de verhuuraccommodaties van Camping Liefrange niet toegestaan. 
 • De afvalplaats bevindt zich nabij de entree van Camping Liefrange. De afvalplaats is alleen te gebruiken door gasten van Camping Liefrange. Afval dient gescheiden te worden in de daarvoor bestemde containers. Het is niet toegestaan groot, grof afval (bijv. tafels, stoelen, matrassen etc.) op de afvalplaats te dumpen. Deze dient u zelf af te voeren. 
 • Open vuur (kampvuur, vuurkorven, fakkels, e.d.) zijn ten strengste verboden. Barbecues zijn toegestaan, mits op een veilige afstand van de accommodatie en/of het kampeermiddel. Barbecues zijn alleen toegestaan op een daarvoor geschikte ondergrond. Op onze houten terrassen, buitentafels, e.d. is dit niet toegestaan. Te allen tijde dient er blusmateriaal binnen handbereik te zijn. 
 • De nachtrust start om 22:00 uur en duurt tot de volgende morgen 07:00 uur. Tijdens de nachtrust wordt verwacht dat u geen geluidshinder veroorzaakt. Dat betekend dat radio’s en tv’s niet hinderlijk zijn voor anderen. Niet luid praten en/of roepen op het terrein. Niet spelen in de buitenspeeltuinen, trampolines, e.d.
 • Aanwijzingen van medewerkers van Camping Liefrange dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
 • Camping Liefrange behoudt het recht om personen die zich wanordelijk gedragen en de gestelde regels negeren, de toegang tot het terrein permanent te ontzeggen. In dit geval dient er geen recht op restitutie. 

Noodgevallen

 • Politie: 113
 • Brandweer/ambulance: 112

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslist door de directie/management van Camping Liefrange. 

Uitzonderingen/afwijkingen zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de directie/management van Camping Liefrange.