Privacyverklaring

Camping Liefrange, 14a Haaptstrooss, L- 9665 Liefrange is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contact

Camping Liefrange / Camping Fuussekaul S.A.
14A, Haaptstrooss
L-9665 Liefrange
Luxemburg
info@camping-liefrange.lu
+352 661 26 88 94

Persoonsgegevens die wij verwerken

Camping Liefrange verwerkt de persoonsgegevens, doordat u bij ons een reservering heeft u gemaakt. Wij verzamelen de gegevens om hiermee te reservering en het verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen en indien noodzakelijk wij contact met u kunnen opnemen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij volgens Luxemburgse wet- en regelgeving verplicht zijn te verwerken: 

Hoofdboeker:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Straat + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer
 • E-mail 
 • Identiteitskaart/paspoort nummer

Medereizigers:

 • Namen
 • Geboortedatums

De persoonsgegevens worden gebruikt voor: 

 • Nachtregisters op te kunnen stellen i.v.m. calamiteiten. Dit is volgens de Luxemburgse wet- en regelgeving verplicht. 
 • U te kunnen contacteren indien dit voor uw reservering noodzakelijk is.
 • U de mogelijkheid te kunnen bieden een account aan te maken in de boekingsomgeving.
 • U de mogelijkheid te geven het verblijf te kunnen beoordelen. 

De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig om doelen te realiseren bewaard. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: 10 jaar
 • Gegevens over website bezoek: 4 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van de verblijfsovereenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Onze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Om de kwaliteit van de website te verbeteren en deze gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van een aantal analysetools, zoals Google Analytics. Voor deze analyse registreren wij bij uw bezoek aan onze website de volgende gegevens: 

 • IP-adres 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals de Google Analytics cookies. 

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Youtube en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze derde partijen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze partijen te lezen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@camping-liefrange.lu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij en degene die onze gegevens verwerken nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.